Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju :: Lista wiadomości
pi�tek, 7 maj 2021 r.

Deklaracja dostępności
Raport deklaracji dostępności

Uwaga nauczyciele
rodzice i uczniowie!

Jerzy Sendecki
2021-01-15

Informuję, że zajęcia w PSM w Jastrzębiu-Zdroju, od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne uczniów możliwe będzie jednak skorzystanie z konsultacji z instrumentu głównego.

Konsultacje takie odbywać się będą na pisemny wniosek Rodziców/ Opiekunów prawnych Ucznia kierowany do Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu uprzedniej zgody nauczyciela instrumentu głównego.

O konsultacje mogą wnioskować rodzice/opiekunowie uczniów klas 1-3 cyklu sześcioletniego, kl.1 cyklu czteroletniego PSM I st. oraz klas programowo najwyższych - kl. szóstej/c6, czwartej/c4 PSM I st., a także klasy szóstej PSM II st.

Zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu dla Uczniów klas 1-3 PSM I st. odbywać się będą w trybie hybrydowym według ustalonego planu zajęć - w czwartek stacjonarnie/ on-line, w poniedziałek tylko on-line.

Na zajęcia (stacjonarne) z rytmiki i kształcenia słuchu mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi.

Zajęcia będą trwały 35 minut, a po każdych zajęciach klasy będą wietrzone i przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Taki tryb prowadzenia zajęć podyktowany jest również potrzebą odseparowania poszczególnych grup Uczniów.

Rodzice przyprowadzają i odbierają Uczniów o wyznaczonej godzinie przy szatni na korytarzu na parterze.

W Szkole obowiązuje nadal ustalony reżim sanitarny, a przede wszystkim obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego.


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.