Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju :: Lista wiadomości
pi�tek, 23 kwiecie� 2021 r.

Deklaracja dostępności
Raport deklaracji dostępności

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2020/2021

Jerzy Sendecki
2020-10-31

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

Przewodniczący BARTOSZ MAZUR
Zastępca przewodniczącego PIOTR SITKO
Skarbnik ALEKSANDRA STYLOK
Opiekun SU PAULINA SOCHA

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.