pi�tek, 27 listopad 2020 r.

Zajęcia zdalne
dla całej szkoły!

Jerzy Sendecki
2020-10-24

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. realizacja zajęć dydaktycznych odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ten sam sposób jak w poprzednim roku szkolnym.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.