Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju :: Lista wiadomości
czwartek, 5 sierpieďż˝ 2021 r.

Deklaracja dostępności
Raport deklaracji dostępności

Nowa sala
koncertowa!

Jerzy Sendecki
2020-09-26

Projekt „Rozbudowa Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdrój o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Kliknij poniżej....

Nowa sala koncertowa!

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.