pi�tek, 27 listopad 2020 r.

Komunikat!

Jerzy Sendecki
2020-09-11

Komunikat

Zgodnie z zaleceniami dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Pomiar będzie dokonywany termometrem bezdotykowym.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.