wtorek, 26 styczeďż˝ 2021 r.
Deklaracja i kontrola zarządca.pdf

Ważne wiadomości!

Jerzy Sendecki
2020-06-07

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

dnia 3 czerwca 2020 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 990). Rozporządzenie to wprowadza przedłużenie nauki w trybie zdalnym do 26 czerwca 2020 roku.

Ponadto, pragnę przypomnieć, iż zgodnie z Rocznym Planem Pracy Szkoły 12 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły

Stanisław Śmietana


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.