wtorek, 26 styczeďż˝ 2021 r.
Deklaracja i kontrola zarządca.pdf

Komunikat!

Jerzy Sendecki
2020-06-07

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871)

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

Powyższe rozporządzenia wprowadzają szczególne rozwiązania w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, a także do końca obecnego roku szkolnego, polegające m. in. na:

- przedłużeniu nauki w trybie zdalnym do 7 czerwca 2020 roku;

- odstąpieniu od przeprowadzania egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

- możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dyplomantów w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej;

- możliwości udostępnienia sal dydaktycznych uczniom Szkoły w celu prób i ćwiczeń mających na celu przygotowanie do egzaminów dyplomowych albo przygotowanie do egzaminu wstępnego do szkoły II stopnia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.