poniedzia�ek, 3 sierpie� 2020 r.

Ważne informacje!

Jerzy Sendecki
2020-03-26

Informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców
o kształceniu na odległość


Sposoby i metody nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju.

1. Zaplanowane formy kształcenia i komunikacji zdalnej wykorzystywane przez Pedagogów to:
- poczta elektroniczna,
- pliki audio,
- komunikacja telefoniczna,
- platforma e-lerningowa Moodle,
- połączenia video poprzez aplikacje ogólnego dostępu: WhatsApp, Skype.

2. Sposoby i metody komunikacji:
- komunikacja odbywa się zgodnie z wyznaczonym rozkładem zajęć ustalonym na drugi
semestr,
- każdy nauczyciel powinien poinformować uczniów o sposobie komunikacji, - metody komunikacji winny być dostosowane do możliwości dostępu uczniów.

3. Sposób działania programów:
Skype – komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych w chmurze.

Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową. Oprócz tego Skype oferuje funkcje bezpośredniej wymiany informacji tekstowych za pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości oraz przesył plików.

Dzięki aplikacji Skype możliwe jest przeprowadzenie grupowych rozmów wideo dla nawet 50 osób. Dostęp do aplikacji jest bezpłatny i możliwy do zastosowania na każdym urządzeniu przenośnym, tablecie lub komputerze.

WhatsApp – aplikacja poprzez którą można przesyłać wiadomości i pliki multimedialne Wymagana jest instalacja aplikacji na telefonie. Możliwe jest tworzenie czatów grupowych, przesyłanie własnej pozycji dzięki Mapom Google i współdzielenie kontaktów własnej rubryki. Aplikacja pozwala również na rozmowy wideo oraz VoIP.

4. Informacja o bezpieczeństwie w sieci

Informujemy, iż programy wykorzystywane do nauki w trybie zdalnym są ogólnodostępne, z których korzysta wiele osób. Dlatego też, rodzic powinien nadzorować korzystanie w/w programów przez swoje dzieci, celem ewentualnego wyeliminowania nieodpowiednich treści. Istotnym jest pilnowanie aktywności dziecka w sieci oraz reagowanie, kiedy zdarzy się coś niepokojącego. Elementem podstawowym jest wyjaśnienie dziecku co jest akceptowalne, a czego nie można tolerować. Warto wykorzystać możliwości, jakie >dają wszelkiego typu blokady rodzicielskie lub korzystanie z YouTube Kids – wersji popularnego serwisu, która stworzona została z myślą o dzieciach.

Regularnie przypominaj dziecku, aby informowało Cię za każdym razem, kiedy coś w sieci je zaniepokoi – dzięki temu zyskasz możliwość szybkiego zareagowania. Nie pozwól dziecku na nawiązywanie wirtualnych znajomości – jest to ogromne zagrożenie, w szczególności dla najmłodszych dzieci. Jednocześnie pamiętaj, że obecność dziecka w sieci jest nieunikniona, dlatego uświadamianie dziecka na temat potencjalnych zagrożeń jest najlepszym rozwiązaniem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.