To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Cykl sze¶cioletni

 • Wiek od 5 do 10 lat.
 • Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, altówce,wiolonczeli, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym,klarnecie, oboju, saksofonie, tr±bce, waltorni, akordeonie, perkusji.
 • Od kandydatów wymaga się dobrego słuchu muzycznego, poczucia rytmu i odpowiednich warunków fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Wymagane dokumenty: podanie rodziców (druk w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej).

Cykl czteroletni

 • Wiek od 8 do 16 lat
 • Nauka prowadzona jest na altówce, wiolonczeli, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, tr±bce, waltorni, puzonie, tubie, perkusji i akordeonie.
 • Od kandydatów wymaga się dobrego słuchu muzycznego, poczucia rytmu i odpowiednich warunków fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie.
 • Wymagane dokumenty: podanie rodziców (druk w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej).

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

 • Wiek od 10 do 23 lat.
 • Szkoła rekrutuje uczniów do nauki gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, oboju, fagocie, tr±bce, waltorni, puzonie, tubie, perkusji i akordeonie.
 • Wymagame dokumenty: podanie (druki w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej), ostatnie ¶wiadectwo szkoły muzycznej.
 • Wszystkich kandydatów obowi±zuje egzamin z zakresu słuchu muzycznego.
 • Kandydaci ze szkół muzycznych I stopnia wykonuj± przygotowany program na instrumencie głównym.

Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia odbywać się będ± w dniach od 19 kwietnia do 31 maja 2017r.

Egzaminy do PSM I i II stopnia odbęd± się w dniu 02 czerwca 2017r. o godzinie 14:00 oraz 03 czerwca o godzinie 9:00.

Ponadto informuję iż w dniu:
30 maja 2017 r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami kandydatów do szkoły muzycznej oraz koncert w wykonaniu uczniów,

26.05.2017 - godz. 16:30 koncert z okazji Dnia Matki,

31.05.2017 - godz. 16:30 wręczenie dyplomów oraz koncert dyplomantów PSM II stopnia,

14.06.2017 - godz. 17:30 koncert absolwentów PSM I stopnia.

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela sekretariat PSM I i II st. w Jastrzębiu Zdroju, ul Ko¶ciuszki 13a, pod nr tel. (+4832) 476 37 05, w godz. 15-19

Kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania!

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w czę¶ci administracyjnej. W innym przypadku, nie s± one używane.