To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Ważnymi wydarzeniami muzycznymi w Jastrzębiu-Zdroju s± organizowane cyklicznie co dwa lata międzynarodowe konkursy. S± to: Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Międzynarodowy Konkurs "Instrumenty Dęte" oraz Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Jastrzębiu-Zdroju.

Ten pierwszy organizowany był od 1985 roku. W jego zaistnienie wł±czyły się ówczesne władze miejskie, górnictwo oraz przede wszystkim miejscowi działacze kulturalni. Konkurs ten co dwa lata gromadził w Jastrzębiu-Zdroju setki młodych muzyków z całej niemal Europy, którzy graj±c w orkiestrach, rywalizuj± ze sob± o prymat najlepszego zespołu. Ostatnia jego 12 edycja odbyła się w 2007 roku.

Drugi wymieniony konkurs o nazwie "Instrumenty Dęte" organizowany od 1996 roku przez Szkołę Muzyczn± I i II st. sprowadza do Jastrzębia-Zdroju z Polski oraz innych krajów europejskich wybitnie zdolnych uczniów szkół muzycznych graj±cych na instrumentach dętych. W murach jastrzębskiej szkoły muzycznej rywalizuj± ze sob± o miano najlepszych młodych instrumentalistów. Celem konkursu jest promowanie wybijaj±cych się młodych indywidualno¶ci muzycznych i stworzenie im szans na dobry start w drodze do kariery artystycznej. Głównym organizatorem powyższych konkursów jest dyrektor szkoły dr hab. Stanisław ¦mietana.

Podobn± funkcję spełnia Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Jastrzębiu-Zdroju, który jest najmłodsz± imprez±, zaistniał bowiem w 2010 r. Adresowany jest do młodych flecistów, uczniów szkół muzycznych I i II stopnia lub innych tego typu placówek. Odbywa się w kategoriach: soli¶ci oraz zespoły fletowe.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w czę¶ci administracyjnej. W innym przypadku, nie s± one używane.