To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Istotnym składnikiem pracy Szkoły jest jej działalność koncertowa. Rozwija się ona w dwóch kierunkach, poprzez: organizowanie koncertów uczniów w szkole i poza nią, oraz koncerty publiczne, na których występują wybitni zaproszeni artyści.

Pierwszy rodzaj koncertów to forma popisów uczniów, która ma na celu, z jednej strony prezentację nabytych umiejętności muzycznych, z drugiej nabycie sprawności estradowych. Uczniowie często otrzymują zaproszenia do koncertowania przez różne instytucje w mieście, co jest wynikiem dobrej współpracy szkoły ze środowiskiem.

Koncerty z udziałem wybitnych muzyków wzbogacają życie muzyczne miasta, promują szkołę, a dla uczniów są okazją do bezpośredniego zetknięcia się z artystami i ich żywym wirtuozowskim wykonawstwem. W Szkole koncertowały takie sławy jak: Lidia Grychtołówna, Piotr Paleczny, Halina Czerny-Stefańska, Wiesław Ochman, Józef Stompel oraz Michel Arrignon, Florent Héau, Michel Bellavance, János Bálint. Odbyły się także koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod kierunkiem Tadeusza Wojciechowskiego oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Jerzego Maksymiuka.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.