To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Istotnym składnikiem pracy Szkoły jest jej działalność koncertowa. Rozwija się ona w dwóch kierunkach, poprzez: organizowanie koncertów uczniów w szkole i poza nią, oraz koncerty publiczne, na których występują wybitni zaproszeni artyści.

Pierwszy rodzaj koncertów to forma popisów uczniów, która ma na celu, z jednej strony prezentację nabytych umiejętności muzycznych, z drugiej nabycie sprawności estradowych. Uczniowie często otrzymują zaproszenia do koncertowania przez różne instytucje w mieście, co jest wynikiem dobrej współpracy szkoły ze środowiskiem.

Koncerty z udziałem wybitnych muzyków wzbogacają życie muzyczne miasta, promują szkołę, a dla uczniów są okazją do bezpośredniego zetknięcia się z artystami i ich żywym wirtuozowskim wykonawstwem. W Szkole koncertowały takie sławy jak: Lidia Grychtołówna, Piotr Paleczny, Halina Czerny-Stefańska, Wiesław Ochman oraz znany francuski klarnecista - Michel Arrignon.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.