To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Kiedy w 1990 roku w Jastrzębiu-Zdroju powoływano do życia Państwową Szkołę Muzyczną, nikt nie przypuszczał, że to młode, stutysięczne miasto w ciągu 20 lat ulegnie tak ogromnym przeobrażeniom. Podłoża tych przeobrażeń upatrywać należy zarówno w postępujących zmianach gospodarczych regionu, jak również w galopujących przemianach społecznych, wpływających na styl życia cechujący przełom XX i XXI wieku. Miasto, typowo górnicze, przekształca się w nowoczesny ośrodek posiadający wyższe uczelnie, placówki kulturalne i naukowe. Zainteresowania muzyczne - głównie młodzieży - nie skupiają się wyłącznie wokół orkiestr dętych i muzyki chóralnej, jak było to przed laty, lecz na wielu innych formach życia muzycznego. Duża w tym zasługa nowych, młodych muzyków, twórców oraz animatorów kulturalnych, niejednokrotnie - co warto podkreślić - absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej. Pokolenie to, otwarte na to co nowe, nie zapomina jednakże o tym z czego wyrosło, o tradycji i historii...

Pierwszą placówką kształcącą muzycznie dzieci i młodzież w Jastrzębiu-Zdroju było Społeczne Ognisko Muzyczne, powstałe w listopadzie 1959 roku jako Filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku, a od września 1971 roku jako Filia Wodzisławskiego Ogniska Muzycznego. Ważnym momentem w życiu kulturalnym miasta, mającym bezpośredni związek z późniejszym powstaniem Państwowej Szkoły Muzycznej, było powołanie do działalności we wrześniu 1973 roku Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK "Jastrzębie". Założycielem orkiestry oraz jej kierownikiem był dyrygent i pedagog mgr Stanisław Śmietana. Dzięki jego inicjatywie orkiestra rozszerzyła swoją działalność w kierunku pedagogiki muzycznej, kształciła bowiem młodzież zarówno w zakresie umiejętności gry na instrumentach dętych i perkusji jak również uczyła podstaw teorii muzyki. Po latach owocnej działalności zespołu, dostrzeżono potrzebę pełnej profesjonalizacji edukacji muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Tak zrodził się pomysł stworzenia szkoły muzycznej, którego realizacja - dzięki staraniom mgra Stanisława Śmietany oraz przy wsparciu miejscowych władz - dokonała się w 1990 roku. Uroczystego otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej dokonał 17 września prezydent miasta - Władysław Czyż w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Kadrę dydaktyczną, mającą do dyspozycji 10 sal lekcyjnych oraz aulę, tworzyli wówczas: mgr Stanisław Śmietana - dyrektor, nauczyciel gry na puzonie oraz prowadzący orkiestrę dętą, mgr Joanna Blazel-Sobala - fortepian, Józef Ciałoń - fagot, mgr Czesław Kasperek - klarnet, Józef Klyta - flet, dr Alina Kopoczek - teoria, dr Alojzy Kopoczek - teoria oraz chór, Danuta Kwitek - flet, mgr Marek Laszczak - klarnet, mgr Urszula Laszczak - teoria, mgr Eugeniusz Modliszewski - trąbka, mgr Joachim Nowak - waltornia oraz Janusz Śmietana - trąbka.

Dzięki staraniom dyrektora, budynek szkoły ulegał od początku, aż do dnia dzisiejszego - ciągłym przeobrażeniom, coraz lepiej dostosowując się do wymogów nauczania oraz stwarzając zarówno uczniom jak i nauczycielom coraz lepsze warunki pracy. W 1995 roku zwiększono ilość sal lekcyjnych oraz urządzono kameralną salę koncertową dzięki nadbudowie drugiej kondygnacji budynku. W ostatnich latach dokonano wymiany okien, dachu jak również odnowiono elewację budynku. Równolegle, ciągle wzbogacane jest wyposażenie szkoły - głównie chodzi tu o instrumentarium. Warto wspomnieć, że w pierwszym roku działalności szkoła dysponowała pięcioma pianinami i jednym fortepianem, dzisiaj prawie każda sala wyposażona jest w pianino, ponadto do dyspozycji jest pięć fortepianów, z czego jeden - najwyższej światowej klasy.

Rozwój szkoły widoczny jest również w sferze dydaktycznej. Na początku kształcenie odbywało się w sekcji instrumentów dętych oraz perkusji, później prężnie rozwinęła się sekcja fortepianu, instrumentów smyczkowych, rozpoczęto kształcenie gry na akordeonie czy gitarze. Obecnie jastrzębska szkoła kształci dzieci i młodzież w ramach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - w cyklu cztero i sześcioletnim oraz II stopnia, gdzie nauka trwa sześć lat i kończy się egzaminem dyplomowym. Na terenie szkoły działa pięć sekcji: instrumentów klawiszowych, instrumentów smyczkowych i gitary, instrumentów dętych drewnianych, instrumentów dętych blaszanych, perkusji i akordeonu oraz sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych. Szkoła posiada grono wysoko wykwalifikowanych pedagogów, ciągle podnoszących swoje kwalifikacje w ramach awansu zawodowego nauczycieli jak również, niejednokrotnie - legitymujących się tytułami naukowymi. Obecnie zatrudnionych jest 44 nauczycieli, w tym 10 w sekcji instrumentów klawiszowych, 9 w sekcji instrumentów dętych blaszanych, perkusji i akordeonu, 10 w sekcji instrumentów dętych drewnianych, 7 w sekcji insrumentów smyczkowych i gitary, 7 w sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych i 1 na stanowisku bibliotekarza. Wysoki poziom dydaktyki przekłada się bezpośrednio na sukcesy indywidualne oraz zespołowe uczniów na terenie kraju jak i za granicą.

Rola jaką spełnia jastrzębska placówka muzyczna wydaje się być nie do przecenienia. Jej misja nie sprowadza się wyłącznie do kształcenia przyszłych zawodowych muzyków, artystów - ale przede wszystkim do kształtowania szeroko pojętego życia kulturalnego miasta i regionu. Do tego powołani są - i to już realizują - jej liczni wychowankowie.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Kościuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w części administracyjnej. W innym przypadku, nie są one używane.