To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

2016-05-17
Sukces
w Legnicy
2016-05-11
Sikces trębacza
w Głogowie
2016-05-01
Sukces Orkiestry Dętej
w Chorwacji!
2016-04-30
Zdjęcia z Konkursu
w Chorwacji
2016-04-27
Sukces akordeonisty
w Ostrawie
2016-04-22
Sukces młodych
pianistek
2016-04-22
Sukces
flecistki!
2016-04-19
Sukces na festiwalu
w Szczecinie
2016-04-19
Sukces klarnecistów
na festiwalu
2016-04-19
Zdjęcia z konkursu
fletowego
2016-04-14
Wyniki konkursu
fletowego!
2016-03-25
Sukces na konkursie
w Dębicy
2016-03-23
Sukces na konkursie
w Gliwicach
2016-02-11
Sukces młodego
pianisty
2016-01-22
Sukces pianistów
w konkursach
2015-12-08
Sukces na Ogólnopolskim
Konkursie
2015-11-21
Historia szkoly!
2015-10-27
Echa obchodów
Jubileuszowych
2015-10-19
Jubileuszowy Koncert
Absolwentów!
2015-06-22
Sukces skrzypka
w Warszawie
2015-06-02
Sukces flecistki
w Trzcianie
2015-06-02
Sukces pianisty
w Rybniku
2015-06-06
Sukces wiolonczelistki
w Ole¶nicy
2015-05-29
Koncert oraz
zjazd absolwentów
2015-05-26
Sukces pianisty
na Słowacji
2015-05-26
Sukces pianistki
w Legnicy

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Tadeusza Ko¶ciuszki 13a, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Ta strona używa plików cookie tylko w czę¶ci administracyjnej. W innym przypadku, nie s± one używane.